فرهاد صناعی

مرور گر شمانمی تواند پشتیبانی کند لطفا برای مشاهده این صفحه شخصی مرورگر خود را بروز رسانی کنید

بهترین مرورگر ها برای مشاهده این صفحهChrome, Safari or Firefox است.

farhad sanaee farhad sanaee farhad sanaee farhad sanaee farhad sanaee farhad sanaee

فرهاد صناعی

طراح وب سایت

 • Facebook
 • SNO2
 • gozineha
 • host
 • SHOP
 • YouTube

مهارت

 • چند رسانه ای
 • CSS
 • HTML
 • PHP
 • MySQL
چند رسانه ای
CSS
HTML
PHP
MySQL
ارتباط با من

Address:Iran , Khorasan, mashhad

Phone:+98 935 461 6814

E-mail:Farhad@gateweb.ir

وب سایت

gateweb.ir   دروازه وب ایران

gozineha.irوب سایت گزینه ها

sno2.ir  شبکه اجتماعی اکسیژن


. انسان بلند مرتبه چون به فهم و دانايى رسد، متواضع مى شود

امام علی علیه السلام
استفاده کنید برای مرور صفحات (spacebar)از کلید